Informace pro dlužníky


Často kladené dotazy

Naše společnost se specializuje na mimosoudní vymáhání pohledávek už řadu let. A nutno říct, že velmi úspěšně. Na začátku zmíníme, že vyřešit problematickou situaci dlužníka mimosoudně se vyplatí oběma stranám.

Lidé se dostávají během života do různých situací a člověk se může stát dlužníkem velmi rychle. V tom případě ale musí začít svůj problém řešit, jinak problém roste a roste. A jednou stane dlužníkovi tváří v tvář realita. Nesplacený dluh, navýšený o úroky, poplatky za soudy aj. Vyplatí se začít svůj dluh splácet.

Dlužník chce splácet

Pokud jste zjistil/a, že zastupujeme Vašeho věřitele nebo že jsme od něj koupili pohledávku vůči Vám, je čas svou situaci začít řešit. Tedy zaplatit svůj dluh. Nemáte-li dostatek financí k zaplacení celého dluhu, zašlete na náš účet část dluhu a poté nás kontaktujte s návrhem splátkového kalendáře (viz smlouvy ke stažení).

Nejvýhodnější však je zaplatit dluh celý a to co nejdříve. Buď peníze pošlete na níže uvedený bankovní účet (KB) nebo na něj peníze vložte pod vlastním jménem, případně pošlete peníze na naši adresu poštovní poukázkou.

Bankovní spojení pro zasílání splátek

  • Číslo bankovního účtu: 4330977349/0800
  • Variabilní symbol: ID, r.č. nebo IČ

V případě uzavřeného Uznání dluhu s dohodou o splátkách

  • je číslo bankovního spojení: 2233440022/0100
  • Variabilní symbol: ID, r.č. nebo IČ

Dlužník nechce splácet

Pokud není dluh rychle zaplacen nebo dlužník nezačne splácet dle splátkového kalendáře, naše firma začne jednat. Motivovat dlužníka k zaplacení dluhu. První co dlužník obdrží je kopie Plné moci nebo vyrozumění o postoupení pohledávky.

Tím dáváme jasně najevo, že o pohledávku dlužníka se teď stará naše firma a naši zaměstnanci. Dalším krokem bude osobní návštěva našich vymahačů. Doporučujeme dlužníkovi se s nimi dohodnout!

Vše většinou řešíme dohodou s dlužníkem a mimosoudní cestou, ale je-li potřeba zprostředkujeme exekuci, podáme návrh na konkurs, zajistíme dražbu majetku, popřípadě při podezření ze spáchání trestního činu podáme trestní oznámení na dlužníka.
Opakovaně doporučujeme dlužníkovi jednat a splácet svůj závazek!


Komunikace s dlužníkem

Pokud máte k pohledávce jakékoliv dotazy, připomínky nebo výhrady, kontaktujte nás na telefonních číslech uvedených v kontaktech, kde můžete své připomínky přednést, popřípadě se na vše dotázat. Písemnosti nám můžete doručit na výše uvedené adresy poboček v kontaktech.

Záleží hlavně na Vás, jaký bude mít naše spolupráce průběh, jedno je však jisté - svůj dluh budete muset zaplatit.